Dnes je sobota 02.12.2023
Svátek slaví Blanka, zítra Svatoslav

Historie školy

Vyučování dětí nejen v Lavičkách, ale i na jiných místech je vždy ovlivňování kvalitou učitelského sboru a prostředím, ve kterém je vyučování prováděno. Škola v Lavičkách byla založena roku1790. Od tohoto roku (1790) do roku 1820 se učilo v různých chalupách za roční poplatek.

Proto byla v roce 1820 vystavena prvá školní přízemní budova č. 48 ve středu obce, doškem krytá s jednou učírnou, která byla i bytem učitelovým. V roce 1869 byla ke škole přistavěna jedna světnice jako byt učitele a později i druhá.

Po padesáti letech užívání byla škola ve velice bídném stavu. Proto se začala postupně opravovat, a to jen v nejnutnější míře, většinou na nátlak učitelů a nadřízených úřadů.

V roce 1890 byly postaveny ve dvoře tři záchodky a pisoár a na místě dosavadních záchodků postaven chlívek.

Roku 1893 byla pokryta část střechy šindelem. V témže roce předložila Místní školní rada plány na přestavbu školní budovy, které byly shledány jako nevyhovující, a v roce následujícím (1894) byla donucena pod pokutou předložit plány nové.

Na špatný a nevyhovující stav školy si dne 10. prosince 1894 stěžoval správce školy František Vlček. Na to v podstatě ihned reagoval C.K. okresní školdozorce Martínek, který provedl dne 31. prosince 1894 vitaci ve škole a potvrdil neudržitelný stav budovy i prostředí, stížnost označil jako odůvodněnou a současně podpořil záměr postavit školu novou.

Patrně na základě této situace dala místní školní rada opravit dřevník a nechala pokrýt křidlicí i vedle stojící záchodky. Byl vyrovnán a vydlážděn dvorek, přes který vedl odpadní kanál do žumpy a hnojiště bylo ohrazeno plotem. Střecha byla pokryta pálenou krytinou - křidlicí.

V té době již sílí tlak na stavbu nové školy. Střetávají se dva názory - jeden konzervativní, vedený některými místními občany, aby se stará škola jen opravila, a druhý pokrokový, z řad učitelstva a úřadů, aby se postavila škola nová.

Obec i Místní školní rada přistupovaly k oběma záměrům liknavě, o čemž svědčí četná korespondence.

Dne 12. srpna 1900 byla svolána schůze všech občanů z Laviček a Závisti. Ti se usnesli, aby škola zůstala na stávajícím místě. O to také žádali C.K. Okresní školní radu, aby se stavba odložila o dvě léta pro neúrodu na polích.

C.K. Okresní školní rada sdělila Místní školní radě, že se jejich žádosti postavit školu na starém místě nevyhovuje pro nedostatek místa. Tím nastala další komplikace, kde a jak opatřit nový pozemek.

Po delším hledání bylo vyhlédnuto místo na "Podolí", na severní straně obce a po levé straně cesty vedoucí do Mostišť.

Se stavebními pracemi se mělo začít na jaře 1901. Byly však zde jiné zájmy obecní, a tak byla stavba školy odsunuta na pozdější dobu.

Na tyto průtahy reagoval C.K. úřední lékař Triech dokonce pohrůžkou, že z důvodů zdravotních bude nucen školu zavřít a že do šesti neděl mají být ke schválení předloženy návrhy na stavbu nové školy. Opět se projevily tlaky proti stavbě školy na novém místě a snahy prosadit přestavbu staré školy. Argumentovalo se hlavně tím, že je obec chudá a že by se značně zadlužila.

Dne 13. března 1902 Okresní školní rada vyzývá Místní školní radu, aby podala zprávu, kdy se se stavbou obecní školy započne. Současně upozorňuje, že náklady na novou stavbu byly již schváleny, místo pro stavbu uznáno a že nebude dále shovívavá a použije donucovacích prostředků, jestli bude stavba odkládána.

Konečně nadešel rok 1904 a Místní školní rada v Lavičkách po obdržení výnosu slavné C.K. Okresní školní rady ze dne 30. listopadu se usnesla vystavět novou školu na jiném místě. Povolala stavitele z Velkého Meziříčí.

Původně byla projektována jen škola přízemní, ale v průběhu stavebního řízení byl projekt upraven na budovu jednoposchoďovou. V přízemí měl být byt pro ředitele školy s příslušenstvím a v poschodí dvě učebny.

Tak se v roce 1906 Lavičky proti své vůli dočkaly na tehdejší dobu pěkné nové dvoutřídní školy.

Kolaudace byla provedena 22. září 1906. Škola byla postavena na pozemku Vavřince Havelky, rolníka z Laviček č. 18.

V průběhu dalších let prošla také několika stavebními a jinými úpravami.

Dne 20. října 1930 byl zaveden od obce a současně do školy elektrický proud. V roce 1948 byl pak zaveden vodovod. Na žádost ředitele školy, byla v roce 1959 ve školní budově zřízena telefonní stanice.

V roce 1970 prošla škola rozsáhlou opravou v akci "Z". Byla vybudování kotelna s ústředním topením a skladem paliva, byla provedena oprava elektroinstalace a osvětlení, rekonstrukce rozvodu vody a záchodů, přestavba bytu, výměna oken a dveří, výměna podlah a dlažeb, vybudován septik a budova získala novou fasádu.

Škola i obec byly napojeny na vodovod z úpravny vody v Mostištích v roce 1991.

V roce 2000 bylo provedeno napojení školy na rozvod zemního plynu, tím zrušena kotelna na tuhá paliva a nahrazena plynovým kotlem, ústřední topení bylo rozděleno pro vytápění školních prostorů a pro vytápění školního bytu.

V přízemí byla vybudována třetí učebna.

Průběžně jsou prováděny další opravy a úpravy školního zařízení i okolí školy.

 

Při psaní kapitoly o Historii školy jsem čerpala z knihy V. Makovského a J. Michala-215 let školy v Lavičkách, která byla vydána v roce 2006.

gdpr_obr

Projekty


 

 

Základní škola Lavičky
příspěvková organizace 
Lavičky 62
594 01 Velké Meziříčí

tel: 566 522 761 
IČO: 75022265
 

 

Zobrazit klasicky
Zobrazit mobilní verzi