Dnes je pátek 19.08.2022
Svátek slaví Ludvík, zítra Bernard

Projekty - školní rok 2021/2022

17.06.2022

Turistická vycházka

V pátek 17. června jsme se vydali na turistickou vycházku podél říčky Balinky. Vyšli jsme z Frankova Zhořce, cestou jsme se občerstvili v Šeborově a naši vycházku jsme zakončili ve vesnici Uhřínov, kde na nás čekal autobus a přivezl nazpět do školy.

13.05.2022

Turistická vycházka

13. května jeli naši žáci na turistickou vycházku  Putování Bystřickem. Navštivili  umělou zříceninu kaple Jivina u Dolní Rožínky. Dalším cílem byl Bystřický park miniatur, který kopíruje údolí řeky Svratky a mohli jsme si zde prohlédnout  modely hradů a  klášterů  a Pohádková alej Lužánky, kde jsou dřevěné  sochy pohádkových postav, lanový park  a  nové dětské hřiště se spoustou atrakcí, které si žáci užili.

 

06.05.2022

Židovská čtvrť Třebíč

5. května se naši žáci vydali na projektový den mimo školu a cílem tohoto projektu byl program v židovské čtvrti v Třebíči. Ráno jsme navštívili vyhlídku nad městem a pak následovala komentovaná prohlídka Zadní synagogy a domu židovského obchodníka Seligmanna BaueraPo prohlídce a občerstvení jsme se uličkami židovské čtvrti vydali na židovský hřbitov a zde žáci hledali náhrobky významných představitelů židovské obce. Celý projekt byl hrazen z prostředků projektu Šablony III. a na přípravě tohoto projektu s námi spolupracovala paní PaedDr. Eva Kočí Valová, které tímto děkujeme.

13.04.2022

Záchranná stanice Pavlov

13. dubna jsme v rámci plnění školního projektu živočichové na Českovmoravské vrchovině, navštívili Záchrannou stanici  Pavlov. Ve stanici se žáci zapojili podle věku do dvou přírodovědných programů - Ptáci našich zahrad a Vydra - tajemná královna řek. Po programech jsme si mohli prohlédnou celý areál záchranné stanice. 

12.04.2022

První pomoc

12. dubna se naši žáci zúčastnili školení první pomoci. Dvouhodinový program si pro nás připravily zdravotní sestry z nemocnice v Mostištích. Žáci se dozvěděli základní informace o tom, jak poskytnou první pomoc, mohli si zkusit obvázat rány, přenést spolužáka a na figuríně pak i masáž srdce. Sestřičkám děkujeme za jejich ochotu a čas, který nám věnovaly.

10.03.2022

Modrý statek v Měříně

V rámci plnění školní projektu Českomoravská vrchovina jsme 10. března navštívili modrý statek manželů Pazderových v Měříně. Po příchodu na statek byli žáci rozděleni na dvě skupiny. První skupinu prováděla paní Pazderová vnitřkem objetku, druhou pak pan Pazdera a ten dětem ukázal venkovní prostory a předvedl některé stroje. Na statku jsme také viděli práci paní Marušky, která nám předvedla tkaní koberce na starém tkalcovském stavu a tkaní si zkusily i děti. Děkujeme za ochotu a čas, po který se nám všichni na statku věnovali.

24.01.2022

Preventivní programy Policie ČR

V pondělí 24. ledna za námi do školy přijela nprap. Lenka Prokopová z oddělení tisku a prevence pro oblast Žďársko a vedla dva programy primární prevence. Programy navazovaly na podzimní projekt s Policií ČR. Žáci prvního a druhého ročníku se v programu věnovali bezpečnosti a a základním dopravním předpisům, měli možnost si prohlédnout vybavení policistky a také si je vyzkoušet. Žáci starších ročníků měli program zaměřený na nebezpečí na internetu a na sociálních sítích.

11.11.2021

Den s Policií ČR

11. listopadu se naši žáci zapojili do plnění školního projektu, který se v listopadu věnuje práci policistů.  Z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina k nám přijeli psovodi se svými psy a předvedli žákům na školní zahradě ukázky jejich práce - základní poslušnost, vyhledávání výbušnin a zadržení pachatele. Tři fenky a jednoho psa jsme si i  pohladili. Dále za námi přijeli policisté z Dopravního inspektorátu  Žďár nad Sázavou se dvěma auty, ukázali nám vybavení a odpověděli na naše otázky. Děti si mohly obléknout neprůstřelnou vestu a byla jim nasazena pouta.  Celý program nám zajistil pan plk. Ing. Martin Kratochvíl, kterému tímto děkujeme.

08.10.2021

HZS Velké Meziříčí

V rámci plnění školního projektu jsme v pátek 8. října navštívili stanici Hasičského záchranného sboru ve Velkém Meziříčí. Žáci si prohlédli techniku a prostory, které slouží hasičům k jejich práci, některé pomůcky si mohli i vyzkoušet a vše nám bylo názorně předvedeno a vysvětleno. Děkujeme všem zúčastněným za ochotu a trpělivost při naší návštěvě.

Výtvarné ztvárnění

Výtvarné ztvárnění
Výtvarné ztvárnění
Výtvarné ztvárnění
< Zavřít galerii

Podpora společného vzdělávání ZŠ Lavičky

Název projektu: Podpora společného vzdělávní ZŠ Lavičky

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávní

Číslo výzvy: 20_18_063

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2020

Délka realizace: 24 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu: 579 107 Kč

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujích témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

 

Aktivity

Číslo aktivity: 2.II/5

Název aktivity: Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ

Název specifického cíle: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Popis realizace aktivity: Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce základním školám a podpořit tak žáky základních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

 

Číslo aktivity: 2.II/18

Název aktivity: Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Název specifického cíle: Zlepšení kvality vzdělávní a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je podořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka také může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

 

Číslo aktivity: 2.II/19

Název aktivity: Projektový den ve škole

Název specifického cíle: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků. 

 

Číslo aktivity: 2.II/20

Název aktivity: Projektový den mino školu

Název specifického cíle: Zlepšní kvality vzdělávní a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních komptencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

 

Číslo aktivity: 2.V/11a

Název aktivity: Klub pro účastníky ŠD/ŠK - čtenářský klub

Název specifického cíle: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky kompetencí účastníků. Aktivita umožňuje vedle rozvoje účastníků i profesní rozvoj pedagogických proacovníků.

 

Číslo aktivity: 2.II/6e

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze

Název specifického cíle: Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

 

 

 

 

gdpr_obr

Projekty


 

 

Základní škola Lavičky
příspěvková organizace 
Lavičky 62
594 01 Velké Meziříčí

tel: 566 522 761 
IČO: 75022265
 

 

Zobrazit klasicky
Zobrazit mobilní verzi