Dnes je čtvrtek 25.07.2024
Svátek slaví Jakub, zítra Anna

Další akce - školní rok 2023/24

25.06.2024

O životě dravců a sov

24. června jsme na školní zahradě přivítali sokolníka Karla Nejmana, který za námi přijel se svými okřídlenými svěřenci. V programu  nám o dravcích a sovách poutavě vyprávěl, názorně ukázal a předvedl při letu. Žáci viděli poštolku, káně, sokola, sovu pálenou a orla skalního a výra velkého si mohli pohladit. 

21.06.2024

Ahoj Afriko!

V pátek 21. června se naši žáci zúčastntnili hudebního programu, který je pomocí létajícího balónu a  písniček o zvířatech přenesl do Afriky. Program vedli učitelé ZUŠ ze Žďáru nad Sázavou. 

20.06.2024

První pomoc

Ve čtvrtek 20. června proběhl ve škole kurz první pomoci. Žáky se základy první pomoci seznámili zástupci Českého červeného kříže. Děkujeme všem zúčastněným za profesionální vedení akce.

18.06.2024

HZS

V úterý 18. června za námi do školy přijeli zástupci HZS z Velkého Meziříčí a předvedli žákům svou techniku a vybavení. Děkujeme profesionálním hasičům za zdařilou akci.

17.06.2024

Už vím, že pálí

17. června se naši žáci zúčastnili vzdělávacích programů, které vedla lektrorka společnosti Popálky ze Žďáru nad Sázavou. Během programu se žáci seznámili ze situacemi, při kterých popáleninový úraz  vzniká, dozvěděli se, jak předejít těmto situacím, jak poskytnout první pomoc a viděli konkrétní případy popálenin. 

06.06.2024

Školní výlet

4. června jsme jeli na školní výlet, jehož letošním cílem byl největší zážitkový park v České republice Outdoor Resort Březová. Po příjezdu byli žáci rozděleni do dvou týmů a začaly programy plné dobrodružství, ve kterých museli prokázat svou odvahu, obratnost, šikovnost, všímavost, důvtip i spolupráci.

Outdoor Resort

 

 

31.05.2024

Cvičení v přírodě

31. května jsme pro žáky uspořádali cvičení v přírodě. Po návratu do školy do jsme si na ohni opekli buřty a trávili zbylý čas na školní zahradě. 

09.05.2024

Besídka ke Dni matek

V úterý 7. května se v naší škole konala besídka ke Dni matek. Žáci si připravili a předvedli program plný pohádek, cvičení, zpěvu písní a hry na flétnu.

29.04.2024

Muzikálové vystoupení

V pondělí 29. dubna do naší školy přijel pan Břetislav Vojkůvka, sólista Národního divadla v Brně. Žákům předvedl svůj znělý hlas ve známých dětských písničkách, všichni se mohli přidat ke zpěvu a aktivně žáky zapojil do pohybového doprovodu. Program se nám velmi líbil.

19.04.2024

Čistá Vysočina

V pátek 19. dubna jsme se zapojili do akce Čistá Vysočina, jejímž cílem je úklid veřejných prostranství a úseků podél silnic v našem kraji. 

27.03.2024

Velikonoční tvoření

Ve strředu 27. března si žáci pod vedením paní asistentky Ing. Valové vyrobili velikonoční dekoraci.

19.03.2024

Poselství křesťanských Velikonoc

V úterý 19. března se naši žáci zúčastnili do dvou vzdělávacích programů, které vedl pan Josef Drlíček.  Mladší žáci se seznámili s biblickým příběhem o smrti a zmrtvýchvstání Ježíše z Nazareta pomocí symboliky barev a předmětů, které s Velikonocemi souvisí. Starší žáci se v promítané prezentaci seznámili s městem Jeruzalémem a místy posledních dnů života Ježíše a společně se pak zamýšleli nad tím, proč se Velikonoce slaví. 

15.03.2024

Dravci, sovy a člověk

V pátek 15. března se naši žáci zúčastnili vzdělávacího programu s názvem Dravci, sovy a člověk, který vedl pan Jan Brož z občanského sdružení Falker - Sokolnický dvorec. V programu se žáci zábavnou formou dozvěděli spoustu zajímavostí o dravcích a sovách, prohlédli si je, některé viděli i v letu a káně si mohli nechat přiletět na ruku. Děkujme za krásný a zajímavý zážitek.

23.02.2024

Zvířata, kterých se nemusíme bát

V pátek 23. února se naši žáci zapojili do vzdělávacího programu s názvem Zvířata, kterých se nemusíme bát. Program vedl pan Martin Maláč a cílem bylo seznámení a představení zvířat, ze kterých mají mnozí lidé obavy. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí o mnohonožce, sklípkanovi, švábu africkém, mloku a krajtě královské. Všechna  zvířata si mohli žáci prohlédnou, pohladit a kdo měl odvahu, tak vzít do rukou. Děkujeme za krásný zážitek.

22.02.2024

Memorandum o spolupráci

V rámci spolupráce se Základní školou Oslavice navštívili ve čtvrtek  22. února  žáci 4. ročníku  polytechnickou učebnu, kde si společně vyrobili výrobky z keramické hlíny, hlavolam a zdravý nápoj - smoothie.

22.12.2023

Cvičení v přírodě

V pátek 22. prosince jsme se s žáky vydali na cvičení v přirodě, které jsme spojili s krmením lesních zvířat.

18.12.2023

Poselství křesťanských Vánoc

18. prosince se naši žáci zúčasnili výchovně vzdělávacích programů s názvem Poselství křesťanských Vánoc, které vedl pan Josef Drlíček. Cílem programů bylo žáky seznámit s biblickým příběhem o narození Ježíše z Nazareta a vysvětlením křesťanského pojetí vánočních svátků v kontextu hodnot, tradic a kulturního dědictví. 

13.12.2023

Vánoční besídka

13. prosince se u nás ve škola konala každoroční Vánoční besídka. Žáci recitovali básničky, hráli pohádky a vánoční hry, zpívali písničky a na závěr besídky všem popřáli krásné vánoční svátky.

07.12.2023

Program primární prevence

7. prosince proběhl pro žáky 5. ročníku program primární prevence s názvem Šikana. Program vedly lektorky SVP ve Velkém Meziříčí a  cílem programu bylo připomenout pojem šikana, seznámit se jednotlinými druhy šikany, s možnostmi, jak se takovému jednání bránit a oddělení šikany od jiných jevů sociálně patologického chování. Program probíhal formou diskuse žáků a lektorek. 

 

 

05.12.2023

Mikulášská nadílka a vánoční tvoření

V  5. úterý prosince navštívil naši školu svatý Mikuláš se svými anděly, přidali se k nim čertíci a přinesli dětem nadílku.

Po nadílce následovalo vánoční tvoření, které si pro žáky připravila a vedla  paní asistentka Mirka Valová. Každý z žáků si vyrobil svoji vánoční dekoraci.

03.12.2023

Smíšek málem pirátem

V pátek 1. 12. přijeli do naší školy paní Miroslava Smékalová a pan Leoš Drahotský s hudebním programem Smíšek málem pirátem. Program byl založen na zhudebněném příběhu malého Smíška, kterého odneslo moře a zahrání ho a vychová starý pirát. Při toulkách světem najdou  baletku Violku a nakonec i  Smíškův ztracený domov. 

16.11.2023

Dopravní výchova

Ve čtvrtek 16. listopadu se žáci 4. a 5. ročníku účastnili výukového programu, který se věnoval dopravní výchově a vedla ho paní Zuzana Bínová, pedagog volného času (DÓZA SVČ Velké Meziříčí). Během programu si žáci zopakovali a osvojili základní pravidla silničního provozu  a naučili se správně nasazovat a používat helmu pro cyklisty. Na tuto teoretickou část bude navazovat na jaře příštího roku praktický výcvik, který proběhne na dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí.

02.11.2023

Šikana

2. listopadu se uskutečnil pro žáky 4. ročníku program primární prevence s názvem Šikana. Program vedly lektorky SVP ve Velkém Meziříčí a  cílem programu bylo připomenout pojem šikana, seznámit se jednotlinými druhy šikany, s možnostmi, jak se takovému jednání bránit a oddělení šikany od jiných jevů chování.

 - 15.03.2024
15.03.2024

Dravci, sovy a člověk

V pátek 15. března se naši žáci zúčastnili vzdělávacího programu s názvem Dravci, sovy a člověk, který vedl pan Jan Brož z občanského sdružení Falker - Sokolnický dvorec. Zábavnou formou představil žákům různé typy dravců a sov. Žáci se dozvěděli o ptácích spoustu zajímavostí, měli možnost některé vidět i za letu a mohli si nechat na ruku přiletět káně. Program byl zajímavý a velice se nám líbil. 

 

15.03.2024

Dravci, sovy a člověk

V pátek 15. března se naši žáci zúčastnili vzdělávacího programu s názvem Dravci, sovy a člověk, který vedl pan Jan Brož z občanského sdrtužení Falker - Sokolnický dvorec. Žáci se seznámili s různými typy dravců a sov, dozvěděli se o nich spoustu zajímavostí, některé měli možnost vidět i za letu a mohli si nechat na ruku přiletět káně. Program se nám velmi líbil.

 

31.10.2023

Poznáváme zvířátka

31. října se naši žáci zúčastnili v mateřské škole výchovně vzdělávacího programu o zvířatech, který vedl pan Hořák ze záchranné stanice Ikaros a opět nás nezklamal. Tentokrát přivezl na ukázku i na pohlazení fredku Pipinku, výrečka bělolícího Raráška, morče rozetové Čertíka, korálovku sedlatou Fredyho a chameleony pardálí Tondu a Jirku. Své poutavé vyprávění o zvířátkách prokládal rozhovorem s žáky a také hrou na kytaru a zpěvem svých písní. Jeho krásným vztahem k přírodě určitě zaujal většinu našich žáků a už se těšíme na další setkání. 

19.10.2023

Vztahy ve třídě

12. a 19. října se žáci 2. a 3. ročníku zúčastnili programů primární prevence, které vedly lektorky SVP ve Velkém Meziříčí. Program s názvem Vztahy ve třídě se věnuje vztahům, atmosféře a klimatu ve školní třídě, náhledu na rizikové jevy, včetně šikany a možnostem, jakým způsobem mohu vše ovlivnit a změnit.

 

29.09.2023

Preventivní programy Policie ČR

29. září se žáci zúčastnili preventivních programů Policie ČR. Programy vedla nprap. Lenka Prokopová a byly zaměřeny na osobní a virtuální bezpečí dětí. 

28.09.2023

Zdravý životní styl

27. září se žáci prvního ročníku zúčastnili tříhodinového programu primární prevence s názvem Zdravý životní styl. Program vedly lektorky SVP Velké Meziříčí a jeho cílem bylo seznámit děti se zdravým životním stylem s širším kontextu, tedy nejen se způsoby zdravého stravování, výživovou pyramidou, nevhodnými potravinami, ale také s důležitostí pohybových aktivit, zdravých sociálních vztahů, aktivního odpočinu a relaxace.  

gdpr_obr

Projekty


 

 

Základní škola Lavičky
příspěvková organizace 
Lavičky 62
594 01 Velké Meziříčí

tel: 566 522 761 
IČO: 75022265
 

 

Zobrazit klasicky
Zobrazit mobilní verzi