Dnes je pátek 19.08.2022
Svátek slaví Ludvík, zítra Bernard

Další akce - školní rok 2021/2022

22.06.2022

Vztahy ve třídě

22. června se žáci 5. ročníku zúčastnili programu primární prevence, který vedly lektorky SVP z Velkého Meziříčí. Program byl zaměřený na vztahy ve třídě, atmosféru ve třídě, správné chování a spolupráci a byl vedený formou hry, dramatizace, skupinové spolupráce a diskuze.

15.06.2022

Dopravní hřiště

15. června jeli žáci 4. a 5. ročníku na dopravní hřiště ve Velkém Meziříčí a navázali tak na podzimní výukový program, který byl věnován dopravní výchově. Na dopravním hřišti si žáci nejprve zopakovali pravidla provozu na pozemních komunikacích a zásady bezpečné chůze a jízdy, poté vyplnili test z těchto dovedností a absolvovali jízdu na kole. Kdo na kole i v testu uspěl, získal Průkaz mladého cyklisty.

10.06.2022

Školní výlet

8. června jsme vyjeli na školní výlet. Nejprve jsme navštívili Chýnovskou jeskyni a další cesta nás zavedla do Tábora. V Táboře jsme si prohlédli Žižkovo náměstí a Botanickou zahradu. 

01.06.2022

Cvičení v přírodě

Ve středu1. června  jsme se vydali na cvičení v přírodě. Po návratu do školy si žáci na školní zahradě rozdělali oheň a opekli si párky a špekáčky. 

24.05.2022

Prevence dětských úrazů

24. května se naši žáci ve škole zapojili do akce, která se věnovala prevenci dětských úrazů, jejich ošetření, poskytnutí první pomoci a nástrahám nebezpečí doma, venku a nebezpečí návykových látek. Akci vedla paní Polednová, ředitelka Oblastního spolku Červeného kříže ve Žďáru nad Sázavou. Při realizaci akce také pomáhaly studentky ošetřovatelství, vychovatelky a přijeli i policisté. 

20.05.2022

Memorandum o spolupráci

20. května jsme v rámci spolupráce navštívili Základní školu v Oslavici a v ní její novou polytechnickou učebnu. Zaměstnankyně školy si pro žáky připravily program s názvem Čtyři roční období. Žáci modelovali z hlíny jarní ptáčky nebo podzimní jablka, lepili letní hudební nástroje a zdobili vánoční perníčky. Na závěr si zaběhli na školní zahradě orientační běh a zařádili si na různých atrakcích. Děkujeme za krásné dopoledne.

19.05.2022

Beseda se spisovatelkou

18. května se žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku zúčastnili besedy se spisovatelkou a scénáristkou Klárou Smolíkovou. Klára Smolíková je autorka mnoha knih pro děti, metodických materiálů a učebnic. Ve škole žákům představila své knihy a formou prezentace a hrou na detektivy byli žáci vtaženi do příběhu Artura a Báry, které doprovází neobyčejný pes Šerlok. Beseda byla zajímavá a žákům se moc líbila.

 

06.05.2022

Besídka ke Dni matek

Ve strředu 4. května jsme pro všechny maminky, babičky a tety uspořádali v naší škole besídku  k jejich svátku. Žáci recitovali básničky, hráli pohádky a zpívali písničky.

20.04.2022

Čistá Vysočina

19. dubna jsme se zapojili do akce Čistá Vysočina, kterou organizuje Kraj Vysočina. Žáci uklízeli okolí komunikací obce Lavičky a Závist.

 

12.04.2022

Velikonoční tvoření

12. dubna si každý žák vyrobil velikonoční dekoraci pod vedením  paní Valové. 

12.04.2022

Plavecký výcvik

V pondělí 11. dubna naši žáci ukončinli plaveckou výuku v bazénu Laguna v Třebíči.

05.04.2022

Poselství křesťanských Velikonoc

5. dubna se naši žáci zúčastnili výchovně vzdělávacího programu s názvem Poselství křesťanských Velikonoc, který vedl pan Josef Drlíček. 1. a 2. ročník se pomocí dialogu a jednoduché dramatizace seznámil s biblickým příběhem smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta. Starší žáci byli vedeni pomocí prezentace, komentáře a dialogu k objevování historických informací, které se týkaly slavení a poselství radosti  křesťanů o Velikonocích. Pomocí fotografií si prohlédli místa, kde se biblický příběh odehrál.

22.12.2021

Cvičení v přírodě

Poslední školní den tohoto roku jsme se s žáky vypravili na cvičení v přírodě. Součástí cvičení bylo i přinesení potravy do krmelců pro lesní zvířátka. Cvičení v přírodě se vydařilo,  přálo nám počasí, bylo krásné mrazivé dopoledne.

20.12.2021

Vánoční příběh

V pondělí 20. prosince si pro naše žáky připravil výchovně vzdělávací program pan Josef Drlíček. Program se věnoval tradici křesťanských Vánoc. Mladší žáci si formou vyprávění příběhu a názorných pomůcek vysvětlili putování Marie a Josefa do Betléma a narození malého Ježíška. Pro starší žáky byla použita forma prezentace a také jim byl vysvětlen odkaz tradice stavění betlémů.

03.12.2021

Mikulášská nadílka a vánoční tvoření

V pátek 3. prosince navštívil naši školu svatý Mikuláš se svými anděly a přidali se k nim i dva hodní čertíci a přinesli dětem nadílku. Po nadílce se konalo vánoční tvoření, které si pro žáky připravila paní asistentka Mirka Valová. Každý si mohl vyrobit svého vánočního skřítka a anděla.

26.10.2021

Poznáváme zvířátka

V úterý 26. října jsme se zúčastnili výchovně vzdělávacího programu s názvem Poznáváme zvířátka. Program vedli lektroři ze záchranné stanice pro zvířata Ikaros. Žáci se v programu seznámili s vakoveverkou Pupíčkem, agamou vousatou Agim, oblovkou velkou, morčetem Sněhurkou, užovkou Lucinkou  a s ježkem Bodlinkou a dozvěděli se soustu zajímavosti z jejich života. 

05.10.2021

Vztahy ve třídě

5. října se žáci ve škole zapojili do dvou programů primární prevence, které vedly lektorky SVP z Velkého Meziříčí. Programy byly zaměřené na vztahy ve třídě, atmosféru ve třídě a na to, jakým způsobem je mohou ony samy ovlivnit, jaké chování je to správné.  Programy lektorky vedly formou hry, dramatizace, skupinové spolupráce a diskuze.

16.09.2021

Dopravní výchova

Ve čtvrtek 16. září se žáci 4. a 5. ročníku účastnili výukového programu, který byl zaměřený na dopravní výchovu. Program trval čtyři vyučovací hodiny a vedla ho paní Ing. Alena Vidláková, ředitelka DÓZA SVČ Velké Meziříčí. V průběhu celého dopoledne si žáci  zopakovali a osvojili pravidla silničního provozu pro chodce a pro cyklisty a naučili se správně nasazovat a používat helmu pro cyklisty. Na tuto teoretickou část bude navazovat praktický výcvik, který proběhne na jaře příštího roku na dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí.

gdpr_obr

Projekty


 

 

Základní škola Lavičky
příspěvková organizace 
Lavičky 62
594 01 Velké Meziříčí

tel: 566 522 761 
IČO: 75022265
 

 

Zobrazit klasicky
Zobrazit mobilní verzi