Dnes je úterý 07.12.2021
Svátek slaví Ambrož, zítra Květoslava

Projekty - školní rok 2021/2022

11.11.2021

Den s Policií ČR

11. listopadu se naši žáci zapojili do plnění školního projektu, který se v listopadu věnuje práci policistů.  Z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina k nám přijeli psovodi se svými psy a předvedli žákům na školní zahradě ukázky jejich práce - základní poslušnost, vyhledávání výbušnin a zadržení pachatele. Tři fenky a jednoho psa jsme si i  pohladili. Dále za námi přijeli policisté z Dopravního inspektorátu  Žďár nad Sázavou se dvěma auty, ukázali nám vybavení a odpověděli na naše otázky. Děti si mohly obléknout neprůstřelnou vestu a byla jim nasazena pouta.  Celý program nám zajistil pan plk. Ing. Martin Kratochvíl, kterému tímto děkujeme.

08.10.2021

HZS Velké Meziříčí

V rámci plnění školního projektu jsme v pátek 8. října navštívili stanici Hasičského záchranného sboru ve Velkém Meziříčí. Žáci si prohlédli techniku a prostory, které slouží hasičům k jejich práci, některé pomůcky si mohli i vyzkoušet a vše nám bylo názorně předvedeno a vysvětleno. Děkujeme všem zúčastněným za ochotu a trpělivost při naší návštěvě.

Výtvarné ztvárnění

Výtvarné ztvárnění
Výtvarné ztvárnění
Výtvarné ztvárnění
< Zavřít galerii

Podpora společného vzdělávání ZŠ Lavičky

Název projektu: Podpora společného vzdělávní ZŠ Lavičky

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávní

Číslo výzvy: 20_18_063

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2020

Délka realizace: 24 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu: 579 107 Kč

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujích témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

 

Aktivity

Číslo aktivity: 2.II/5

Název aktivity: Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ

Název specifického cíle: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Popis realizace aktivity: Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce základním školám a podpořit tak žáky základních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

 

Číslo aktivity: 2.II/18

Název aktivity: Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Název specifického cíle: Zlepšení kvality vzdělávní a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je podořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka také může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

 

Číslo aktivity: 2.II/19

Název aktivity: Projektový den ve škole

Název specifického cíle: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků. 

 

Číslo aktivity: 2.II/20

Název aktivity: Projektový den mino školu

Název specifického cíle: Zlepšní kvality vzdělávní a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních komptencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

 

Číslo aktivity: 2.V/11a

Název aktivity: Klub pro účastníky ŠD/ŠK - čtenářský klub

Název specifického cíle: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky kompetencí účastníků. Aktivita umožňuje vedle rozvoje účastníků i profesní rozvoj pedagogických proacovníků.

 

Číslo aktivity: 2.II/6e

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze

Název specifického cíle: Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

 

 

 

 

gdpr_obr

Projekty


 

 

Základní škola Lavičky
příspěvková organizace 
Lavičky 62
594 01 Velké Meziříčí

tel: 566 522 761 
IČO: 75022265
 

 

Zobrazit klasicky
Zobrazit mobilní verzi